Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

13/06/2018 3:26:30 SA
Ngày 13/6/2018, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quận 1 tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2018 cho gần 200 học viên là giáo viên, người lao động tại các trường mầm non, đại học trên địa bàn quận. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Lê Hương, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 1; Bùi Nam Hồng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 1.  

LOP-QPAN--1-.jpg


         Trong thời gian 3 ngày (13/6 - 15/6/2018), học viên tập trung học 5 chuyên đề gồm: Pháp luật về giáo dục quốc phòng, an ninh; đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng khu phố, tổ dân phố vững mạnh đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc; phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia trong thời kỳ mới.

         Lớp học nhằm quán triệt, triển khai cho giáo viên, người lao động tại các trường nắm vững nội dung cơ bản về công tác quân sự địa phương, xác định rõ tầm quan trọng của công tác quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

N.T

Video
Thư viện hình ảnh
Dành cho quảng cáo