Chuyên đề “Nâng cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo

Chuyên đề “Nâng cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018

09/04/2018 3:49:16 SA
Ngày 6/4/2018, Đảng ủy phường Nguyễn Cư Trinh tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018. Tham dự có các đồng chí: Hồ Bích Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường; cùng hơn 60 đảng viên thuộc các chi bộ trực thuộc.  

sinhhoatNCT--1---1-.jpg


        Tại hội nghị, các đảng viên đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến: vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giải pháp để nâng cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; nêu kinh nghiệm giải pháp trong việc nhận diện đảng viên có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; mục tiêu, giải pháp để xây dựng phong cách, tác phong của cán bộ, đảng viên, giáo viên; giải pháp thực hiện nội dung “Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức phường Nguyễn Cư Trinh: Trách nhiệm - Thân thiện - Chuyên nghiệp - Hiện đại”; giải pháp thực hiện Chỉ thị 05 của đơn vị thông qua việc thực hiện đợt sinh hoạt “tự soi, tự sửa” của cán bộ, đảng viên, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái đối với cán bộ, chiến sĩ trong thực thi nhiệm vụ.

sinhhoatNCT--2-.jpg

 

Phát biểu kết luận, Bí thư Đảng ủy phường Hồ Bích Ngọc cho biết: các phát biểu đã nêu lên rõ nhận thức, vai trò quan trọng của người đứng đầu, đảng viên, nêu ra những nhận biết, giải pháp để ngăn chặn các biểu hiện suy thoái. Để đảm bảo việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong vai trò nêu gương thì quan trọng nhất là tư tưởng, phải được quán triệt đến tất cả các đồng chí đảng viên và sâu rộng đến nhân dân. Vai trò của người đứng đầu phải gương mẫu để có uy tín với nhân dân, qua đó cán bộ, đảng viên tự rèn luyện, tự rút kinh nghiệm, tự sửa bản thân. Giải pháp thực hiện là hằng tháng góp ý, phê bình và tự phê bình tại chi bộ, nghiêm túc nhận xét đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú, MTTQ phường nhận xét nghiêm túc các cán bộ công chức không phải là đảng viên. Các chi bộ phải biết phát huy thế mạnh của từng đảng viên. Tập trung quan tâm công tác kiểm tra, kiểm soát.

L.T

 


Video
Thư viện hình ảnh
Dành cho quảng cáo