Hoạt động tuyên truyền tết 2014

Hoạt động tuyên truyền tết 2014

11/02/2014 7:46:55 SA
Hình ảnh tuyên truyền nhân dịp tết cổ truyền 2014 tại các vị trí quảng cáo ngoài trời Untitled-1.jpgUntitled-2.jpgUntitled-3.jpgUntitled-4.jpgUntitled-5.jpgUntitled-6.jpgUntitled-7.jpgUntitled-8.jpg
Video
Thư viện hình ảnh
Dành cho quảng cáo