Tự giới thiệu

Tự giới thiệu

09/12/2013 3:16:11 SA
Phòng Thông tin Quảng cáo - Quảng cáo Bến Thành

Phòng Thông tin Quảng cáo (Quảng cáo Bến Thành) là một phòng chức năng trực thuộc Trung tâm Văn hóa Quận 1, được thành lập theo quyết định số 4826/QĐ-UB-VX của UBND TP.HCM, hoạt động trên lĩnh vực dịch vụ thông tin quảng cáo với 2 chức năng chính: 

   1. Tuyên truyền cổ động:

  • Thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền cổ động do Ban Giám Đốc và các cơ quan cấp trên giao.

   2. Các dịch vụ quảng cáo

  • Thiết kế và trang trí sân khấu các chương trình văn hóa, văn nghệ, các chương trình hội nghị khách hàng, giới thiệu sản phẩm...
  • Trang trí hội trường, hội chợ, triển lãm,...
  • Thiết kế và in ấn vé mời, tờ rơi, catalogue, brochure,...
  • Các dịch vụ quảng cáo ngoài trời: xây dựng chiến lược quảng cáo dài hạn; liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để thực hiện các dịch vụ quảng cáo; Thực hiện hộp đèn, bảng hiệu, pano; Tổ chức sự kiện (event) tiếp thị, quảng bá, giới thiệu sản phẩm,...
Thông tin liên hệ:

TÊN GIAO DỊCH:
QUẢNG CÁO BẾN THÀNH
ĐỊA CHỈ: Số 6 Mạc Đĩnh Chi, Phường Bến nghé, Quận 1
Email: quangcaobenthanh@yahoo.com.sg
Điện thoại: 08.38.244.633 – fax : 08.38.290.110

- Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Lý
  + ĐTDĐ: 0903.805.001 - 0906.624.123
  + Email: huuly12@yahoo.com
  + Skype: ttvh.q1
- Phó phòng: Nguyễn Thái Hà
  + ĐTDĐ: 0903.358.658
  + Email: n_thaiha0205@yahoo.com.vn
- Phó phòng: Nguyễn Anh Dũng
  + ĐTDĐ: 0909.340.491


 
Video
Thư viện hình ảnh
Dành cho quảng cáo