Giới thiệu

Giới thiệu đơn vị

03/10/2013 8:30:00 SA
-------  
1. Tên đơn vị : TRUNG TÂM VĂN HÓA QUẬN 1
 

2. Địa chỉ: Số 6, đường Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3. Điện thoại: 

  • Phòng Hành Chính - Tổng hợp             :           (84. 28) 3.8.291.450

  • Bộ phận Nhà hát Bến Thành                          :           (84. 28) 3.8.243.478

  • Phòng Văn hóa Văn nghệ                                 :           (84. 28) 3.8.224.201

  • Bộ phận Thiết kế Quảng cáo                                 :           (84. 28) 3.8.244.633 

  • Đội Tuyên truyền lưu động                                 :           (84. 28) 3.8.231.913 

  • Bộ phận Tài chính - Kế toán                                        :           (84. 28) 3.8.228.762

  • Bộ phận Kỹ thuật                                                    :           (84. 28) 3.8.243.643

  • Bản tin Quận 1                                                     :           (84. 28) 3.8.290.345

  • Phòng Bán vé                                                       :           (84. 28) 3.8.232.676

  • Thư viện Quận 1                                                   :            (84. 28) 3.8.231.913


 
4.Fax: ( 84.28 ) 38290.110
 
5. Ban Giám đốc : 
 
- Giám đốc : ÔNG NGUYỄN TRÍ ĐỨC
Điện thoại: (84.28) 3.8.293.623 
 
- Phó Giám đốc : Ông TRẦN MAI VỸ
Điện thoại: (84.28) 3.8.232.032 
 
- Phó Giám đốc : Ông LÊ THANH NGUYÊN
Điện thoại : (84.28) 3.8.232.099
 
Video
Thư viện hình ảnh
Dành cho quảng cáo