Chức năng Trung tâm Văn hóa Quận 1

Chức năng Trung tâm Văn hóa Quận 1

02/10/2013 6:47:59 SA
Căn cứ Quyết định 6548/QĐ – UB – NCVX ngày 01/9/1995 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Trung tâm Văn hóa Quận 1.

Trung tâm Văn hóa Quận 1 có các chức năng chính như sau : 
  1. Tổ chức các hoạt động văn hóa tại chỗ hoặc lưu động phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, thưởng thức nghệ thuật của nhân dân như : biểu diễn nghệ thuật, thông tin triển lãm, chiếu phim, hội thảo chuyên đề về văn hóa nghệ thuật.
  2. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật cho các đối tượng trong và ngoài quận. Tổ chức duy trì hoạt động thư viện, nhà truyền thống, nhà văn hóa, bảo tồn bảo tàng … nhằm đáp ứng nhu cầu của địa phương và theo đúng quy định của ngành văn hóa.
  3. Hỗ trợ, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ, chuyên môn cho các hoạt động phong trào ở phường, các đơn vị trong quận.
  4. Được liên doanh liên kết hợp tác trong ngoài nước để đầu tư xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất tạo ra các sản phẩm văn hóa và thực hiện các loại hình dịch vụ nhằm từng bước cân đối thu chi, đảm bảo mọi hoạt động của Trung tâm và phong trào văn hóa trong quận; đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước.
  5. Quản lý, sử dụng có hiệu quả các cơ sở phương tiện vật chất, lao động tiền vốn của Trung tâm theo đúng chính sách chế độ quy định của Nhà nước, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, nhân viên đơn vị.
  6. Thiết kế tạo mẫu, quảng cáo và dịch vụ quảng cáo, liên doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các loại hình về thông tin, dịch vụ văn hóa, quảng cáo … theo quy định của nhà nước.
Video
Thư viện hình ảnh
Dành cho quảng cáo