Chuyên đề “Nhận diện tham nhũng ở Việt Nam hiện nay, nguyên nhân và giải pháp phòng chống”

Chuyên đề “Nhận diện tham nhũng ở Việt Nam hiện nay, nguyên nhân và giải pháp phòng chống”

05/01/2018 10:13:44 SA
Ngày 5/1/2018, tại Sân khấu Sảnh Trung tâm Văn hóa Quận 1, CLB Hưu trí Quận 1 tổ chức báo cáo thời sự tháng 1/2018 cho hơn 300 cán bộ hưu trí tham dự.
---------------------

     Ngày 5/1/2018, tại Sân khấu Sảnh Trung tâm Văn hóa Quận 1, CLB Hưu trí Quận 1 tổ chức báo cáo thời sự tháng 1/2018 cho hơn 300 cán bộ hưu trí tham dự.

sinhhoatCLBhuutri--1-.jpg

     Ông Hà Văn Ngoan, Báo cáo viên cao cấp Ban Tuyên giáo Trung ương đã phân tích, làm rõ và khắc họa toàn cảnh vấn đề tham nhũng và phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay: Tham nhũng là hiện tượng phổ biến mang tính toàn cầu. Phản ứng đối với tham nhũng mang tính xã hội rộng lớn ở khắp mọi nơi, mọi quốc gia, dân tộc và nhân loại. Chống tham nhũng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia, quốc tế và thế giới, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập. Nhận diện tham nhũng ở Việt Nam cho thấy những biểu hiện phức tạp, đa dạng, muôn vẻ sắc thái, loại hình, mức độ, hậu quả…

     Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tham nhũng là: Hệ thống tổ chức bộ máy cồng kềnh, tầng nấc, quan liêu nặng nề; Hệ thống thể chế luật pháp, tổ chức thực hiện, thi hành luật pháp không đồng bộ, chất lượng thấp, hiệu quả kém; Chính sách lạc hậu, đặc biệt là chính sách tiền lương; Kiểm soát quyền lực chậm trễ, không rõ ràng cả trong nhận thức, hành động; Đội ngũ công chức thiếu tính chuyên nghiệp. Hoạt động điều hành quản lý thiếu tính hiện đại; Cơ chế dùng người, đặt người vào công việc bộc lộ nhiều bất ổn. Thiếu động lực cho tài năng phát triển; Trình độ học vấn, văn hóa, nhất là văn hóa pháp luật còn thấp; Bất công xã hội còn nhiều, phân hóa thu nhập, phân hóa giàu nghèo có xu hướng gia tăng; Tình trạng hư danh, hám danh, tham quyền, trục lợi, suy đồi đạo đức; Sự thiếu gương mẫu của không ít cán bộ lãnh đạo, quản lý.

     Giải pháp phòng chống tham nhũng, phải tiến hành nghiêm chỉnh việc dạy và học giáo dục, thực hành đạo đức trong toàn xã hội. Áp dụng “Quốc lệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sự trừng phạt tham nhũng, bất chính, bất liêm. Quyền càng cao, chức càng cao thì phải xử nặng để nêu gương. Cải cách triệt để chế độ tiền lương. Kiên quyết, kiên trì xây dựng cơ chế phòng ngửa để không thề tham nhũng, cơ chế răng đe để không dám tham nhũng.

     Báo cáo viên cũng đã phân tích mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc hiện nay và những quyết sách trong thời gian tới với phương châm hết sức tỉnh táo, tránh sơ hở, sử dụng biện pháp hòa bình, lấy đấu tranh ngoại giao, pháp lý là chính, cố gắng duy trì, thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác với Trung Quốc. Kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giải quyết các vấn đề tranh chấp trên biển bằng pháp lý. Kiên định với độc lập dân tộc và giữ vững toàn vẹn lãnh thổ. Khôn khéo vừa đấu tranh ngăn cản, vừa tránh đâm va, vừa tuyên truyền. Không khiêu khích, không mắc mưu khiêu khích, không gây bất ổn…
L.T

Tin liên quan
Video
Thư viện hình ảnh
Dành cho quảng cáo