Sinh hoạt CLB Hưu trí Quận 1

Sinh hoạt CLB Hưu trí Quận 1

07/09/2017 8:59:01 SA
Ngày 5/9/2017, tại Sảnh Trung tâm Văn hóa Quận 1, Phòng Kỹ thuật Trung tâm Văn hóa Quận 1 đã hỗ trợ CLB Hưu trí Quận 1 tổ chức báo cáo thời sự tháng 9/2017 cho hơn 300 lượt cán bộ hưu trí tham dự.  
------------------------------------

     Ngày 5/9/2017, tại Sảnh Trung tâm Văn hóa Quận 1, Phòng Kỹ thuật Trung tâm Văn hóa Quận 1 đã hỗ trợ CLB Hưu trí Quận 1 tổ chức báo cáo thời sự tháng 9/2017 cho hơn 300 lượt cán bộ hưu trí tham dự.

kythuat2--1-.jpg

     Đại Tá Nguyễn Nhất, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh Đại học Quốc gia Thành Phố, cộng tác viên Ban tuyên giáo TW đã thông tin: Thành lập năm 1967 với 5 thành viên sáng lập, đến năm 1999 ASEAN có 10 quốc gia thành viên, Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của ASEAN năm 1995. Trong suốt 22 năm qua, Việt Nam đã thể hiện vai trò là một thành viên chủ động, tích cực tham gia ngày càng sâu rộng vào các hoạt động hợp tác của ASEAN, giữa ASEAN với các đối tác trên thế giới, góp phần vào sự phát triển và thành công của ASEAN ngày nay. TPHCM luôn là địa phương tích cực triển khai và thực hiện hiệu quả các hoạt động hợp tác với các nước ASEAN trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa. Đến nay, TPHCM đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với 6 địa phương trong ASEAN, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của ASEAN.

Lê Thanh Hải

Video
Thư viện hình ảnh
Dành cho quảng cáo