Triển lãm ảnh “Những tấm gương bình dị - Tỏa sáng giữa đời thường”

Triển lãm ảnh “Những tấm gương bình dị - Tỏa sáng giữa đời thường”

21/03/2014 1:51:43 SA
Ngày 20/3/2014, Trung tâm Văn hóa quận 1 khai mạc triển lãm ảnh chủ đề “Những tấm gương bình dị - Tỏa sáng giữa đời thường” giới thiệu một số hoạt động tiêu biểu của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể tại Thành phố Hồ Chí Minh tích cực thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố trong thời gian vừa qua, góp phần phát huy phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ đất nước.
Bộ ảnh “Những tấm gương bình dị - Tỏa sáng giữa đời thường” gồm 115 ảnh giới thiệu hình ảnh các gương tập thể, cá nhân các cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân, công nhân, nông dân, trí thức và đoàn viên thanh niên, thiếu niên nhi đồng thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được biểu dương cấp thành phố trong năm 2012 - 2013. Triển lãm diễn ra từ ngày 20/03/2014 đến ngày 31/03/2013 tại Hành lang mỹ thuật Trung tâm Văn hóa quận 1 với mục đích tuyên truyền, giáo dục đến mọi tầng lớp nhân dân nhằm tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn quận 1.

T.T

Video
Thư viện hình ảnh
Dành cho quảng cáo