Khai giảng lớp “Biên kịch và dàn dựng chương trình sân khấu hóa” năm 2017

Khai giảng lớp “Biên kịch và dàn dựng chương trình sân khấu hóa” năm 2017

17/08/2017 9:06:46 SA
Ngày 16/8/2017, Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1, Trung tâm Văn hóa Quận 1 phối hợp tổ chức khai giảng lớp “Biên kịch và dàn dựng chương trình sân khấu hóa” năm 2017 cho hơn 30 cán bộ văn hóa thông tin, các ban ngành, đoàn thể, Đoàn thanh niên 10 phường trên địa bàn quận tham dự.  
----------------------------

     Ngày 16/8/2017, Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1, Trung tâm Văn hóa Quận 1 phối hợp tổ chức khai giảng lớp “Biên kịch và dàn dựng chương trình sân khấu hóa” năm 2017 cho hơn 30 cán bộ văn hóa thông tin, các ban ngành, đoàn thể, Đoàn thanh niên 10 phường trên địa bàn quận tham dự.

sankhauhoa--2---1-.jpg

     Báo cáo viên, Thạc sĩ Trịnh Đăng Khoa, Phó trưởng Khoa Quản lý Văn hóa nghệ thuật Trường Đại học Văn hóa TP.HCM báo cáo những đặc trưng của công tác dàn dựng chương trình sân khóa hóa: Kịch, tính kịch và tính sân khấu trong sự kiện; cấu trúc kịch bản chương trình; nguyên tắc xây dựng chương trình; viết chương trình chi tiết; trình bày kịch bản chương trình; những yêu cầu đối với người đạo diễn chương trình sân khấu hóa; kịch bản phân cảnh… 

sankhauhoa--1-.jpg

     Lớp học nhằm tạo điều kiện nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ văn hóa thông tin, ban ngành, đoàn thể; trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, phát huy sở trường phục vụ tốt nghiệp vụ tổ chức hoạt động văn hóa tại địa bàn, đơn vị…

L.T

Video
Thư viện hình ảnh
Dành cho quảng cáo