Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ và phục vụ sách cho thiếu nhi.

Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ và phục vụ sách cho thiếu nhi.

29/09/2017 6:49:36 SA
Ngày 27/9/2017, Trung tâm Văn hóa Quận 1 tổ chức lớp “Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ và phục vụ sách cho thiếu nhi năm 2017”, nhằm tạo điều kiện nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ văn hóa thông tin, ban, ngành, đoàn thể và phụ trách khu phố văn hóa 10 phường trên địa bàn Quận 1, qua đó nâng cao chất lượng nghiệp vụ tổ chức hoạt động phục vụ nhu cầu đọc sách của các em thiếu nhi  
--------------------------------------

     Ngày 27/9/2017, Trung tâm Văn hóa Quận 1 tổ chức lớp “Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ và phục vụ sách cho thiếu nhi năm 2017”, nhằm tạo điều kiện nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ văn hóa thông tin, ban, ngành, đoàn thể và phụ trách khu phố văn hóa 10 phường trên địa bàn Quận 1, qua đó nâng cao chất lượng nghiệp vụ tổ chức hoạt động phục vụ nhu cầu đọc sách của các em thiếu nhi.

loptaphuan--1---1-.jpg

     Báo cáo viên, Thạc sĩ Nguyễn Thị Như Trang - Phó phòng Mạng lưới Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. HCM hướng dẫn chọn tài liệu và kỹ năng giới thiệu sách phục vụ thiếu nhi theo từng nhóm tuổi, đặc điểm mỗi nhóm tuổi và hoạt động đọc. Báo cáo viên, Thạc sĩ Trần Văn Hồng hướng kỹ năng xử lý nghiệp vụ sách, lưu trữ và xử lý tài iệu, các bước thực hiện trưng bày sách theo chủ đề, theo loại sách, theo mục đích tuyên truyền. 

loptaphuan--2-.jpg

     Thông qua lớp học, các học viên có dịp trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, làm việc nhóm để hoàn thành tốt công tác tại địa bàn, đơn vị. 

L.T

Video
Thư viện hình ảnh
Dành cho quảng cáo