Trung tâm Văn hóa Quận 1 Giới thiệu các loại hình nghệ thuật dân gian và nhạc cụ dân tộc - Giới thiệ

Trung tâm Văn hóa Quận 1 Giới thiệu các loại hình nghệ thuật dân gian và nhạc cụ dân tộc - Giới thiệu Đàn bầu Việt Nam

25/06/2020 2:15:07 SA
Trung tâm Văn hóa Quận 1 Giới thiệu các loại hình nghệ thuật dân gian và nhạc cụ dân tộc - Giới thiệu Đàn bầu Việt Nam  
--------------------------

TRUNG TÂM VĂN HÓA QUẬN 1 GIỚI THIỆU CÁC LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT DÂN GIAN
VÀ NHẠC CỤ DÂN TỘC

GIỚI THIỆU ĐÀN BẦU VIỆT NAM


Trung tâm Văn hóa Quận 1

Video
Thư viện hình ảnh
Dành cho quảng cáo