Triển lãm bộ ảnh "Bác Hồ - Một tình yêu bao la"

Triển lãm bộ ảnh "Bác Hồ - Một tình yêu bao la"

18/05/2020 3:48:26 SA
Triển lãm Bộ ảnh "Bác Hồ - Một tình yêu bao la"  
--------------------


TRIỂN LÃM BỘ ẢNH

BÁC HỒ - MỘT TÌNH YÊU BAO LA 

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)

và 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 -05/6/2020)  


Nguồn (hiec.org.vn/trien-lam-bac-ho-mot-tinh-yeu-bao-la-17836.html)

Video
Thư viện hình ảnh
Dành cho quảng cáo