Triển lãm bộ ảnh "Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền văn hóa Việt Nam"

Triển lãm bộ ảnh "Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền văn hóa Việt Nam"

18/05/2020 8:40:08 SA
Triển lãm bộ ảnh "Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền văn hóa Việt Nam"
---------------------------


TRIỂN LÃM BỘ ẢNH
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM
(Chào mừng Kỷ niệm 130  năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020) và 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2020)Video
Thư viện hình ảnh
Dành cho quảng cáo