Triển lãm bộ ảnh "Giai cấp công nhân - lực lượng tiên phong của cách mạng Việt Nam"

Triển lãm bộ ảnh "Giai cấp công nhân - lực lượng tiên phong của cách mạng Việt Nam"

28/04/2020 7:47:27 SA
TRIỂN LÃM BỘ ẢNH "GIAI CẤP CÔNG NHÂN – LỰC LƯỢNG TIÊN PHONG CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM"  

-------------------------------


TRIỂN LÃM BỘ ẢNH
GIAI CẤP CÔNG NHÂN – LỰC LƯỢNG TIÊN PHONG
CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM
(Chào mừng Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam,
thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) và Kỷ niệm 134 năm
Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2020)
-------------Video
Thư viện hình ảnh
Dành cho quảng cáo