Triển lãm bộ ảnh "Sài gòn - Gia định - Chợ lớn - Thành phố Hồ Chí Minh xưa và nay"

Triển lãm bộ ảnh "Sài gòn - Gia định - Chợ lớn - Thành phố Hồ Chí Minh xưa và nay"

28/04/2020 6:48:54 SA
Chào mừng Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) và Kỷ niệm 134 năm Ngày Quốc tế Lao Động (1/5/1886 – 1/5/2020)  
----------------------------------


TRIỂN LÃM BỘ ẢNH
SÀI GÒN – GIA ĐỊNH  –  CHỢ LỚN – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH XƯA VÀ NAY

Chào mừng Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam,
thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) và Kỷ niệm 134 năm
Ngày Quốc tế Lao Động (1/5/1886 – 1/5/2020)


Nguồn hình ảnh (hiec.org.vn/trien-lam-sai-gon-gia-dinh-cho-lon-thanh-pho-ho-chi-minh-xua-va-nay-17828.html)


Video
Thư viện hình ảnh
Dành cho quảng cáo