Triển lãm bộ ảnh "Thành phố Hồ Chí Minh - 45 năm xây dựng và phát triển vì cả nước, cùng cả nước"

Triển lãm bộ ảnh "Thành phố Hồ Chí Minh - 45 năm xây dựng và phát triển vì cả nước, cùng cả nước"

28/04/2020 9:27:50 SA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 45 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VÌ CẢ NƯỚC, CÙNG CẢ NƯỚC  

--------------------------


TRIỂN LÃM BỘ ẢNH
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
45 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VÌ CẢ NƯỚC, CÙNG CẢ NƯỚC
 (Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) và Kỷ niệm 134 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2020)
 
 
 
 
 


Video
Thư viện hình ảnh
Dành cho quảng cáo