Chương trình sinh hoạt chào cờ định kỳ

Chương trình sinh hoạt chào cờ định kỳ

16/04/2018 3:05:46 SA
Ngày 16/4/2018, Trung tâm Văn hóa Quận 1 tổ chức chương trình sinh hoạt chào cờ định kỳ cho toàn thể CB.CNV đơn vị tham dự.

 20180416_081118--1-.jpg

        Sau khi làm lễ chào cờ, bộ phận Thiết kế quảng cáo phòng Hành chính tổng hợp đã kể câu chuyện về “cây Bụt mọc”: câu chuyện đã nhắc nhở chúng ta phải luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ một chuyện tưởng chừng như nhỏ nhưng đó là kinh nghiệm của Bác để lại cho chúng ta một bài học thực tiễn lớn cho những người làm công tác quản lý.

        Tiếp đó, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 Lê Thanh Nguyên triển khai nội dung 2 nghị quyết: Nghị quyết Hội nghị Trung Ương 4 - Khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong đó nhấn mạnh 27 biểu hiện suy thoái để đảng viên, viên chức và người lao động cần tránh; Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

        Cũng trong buổi sinh hoạt, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 Nguyễn Trí Đức đã triển khai công tác trọng tâm trong tháng và biểu dương các Phòng, Bản, Đội thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

Xuân Phúc


Video
Thư viện hình ảnh
Dành cho quảng cáo