Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cổ động

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cổ động

25/09/2018 2:38:58 SA
Ngày 25-26-27/9/2018, Trung tâm Văn hóa Quận 1, Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1 phối hợp tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cổ động, biên tập dàn dựng chương trình thông tin lưu động cho gần 30 cán bộ văn hóa cơ sở, khu phố và công nhân viên chức trên địa bàn quận.  

tap-huan-ttvh--1---1-.JPG


         Tại lớp
tập huấn, các học viên sẽ được truyền đạt các kỹ năng, kinh nghiệm,cách thức thực hiện nội dung tuyên truyền, cổ động qua các chuyên đề: Nghiệp vụ nhiếp ảnh cơ bản, kỹ thuật mới chụp ảnh phục vụ triển lãm, bản tin; kỹ năng cơ bản, kinh nghiệm thiết kế các sản phẩm tuyên truyền cổ động, băng rôn, áp phích, phông triển lãm, trình bày bản tin, bảng chữ và sáng tác tranh cổ động; các yêu cầu và tính sáng tạo trong phương pháp xây dựng chương trình tuyên truyền lưu động; kỹ năng dẫn chương trình sự kiện, thuyết minh triển lãm và tuyên truyền miệng ở cơ sở.

         Lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, cổ động cho lực lượng cán bộ văn hóa cơ sở, kịp thời tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn quận.

L.T


Video
Thư viện hình ảnh
Dành cho quảng cáo