QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TREO BANDROLL

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TREO BANDROLL

25/01/2017 3:44:54 SA
Quy định về nội dung - kích thước treo bandroll, pano, khẩu hiệu, cờ phướn ...v.v.. tại Trung tâm Văn hóa Quận 1
----------------------

 QUY ĐỊNH VỀ VIỆCTREO BANDROLL

   1. Về nội dung:   Các nội dung được thể hiện trên bandroll, pano, khẩu hiệu, cờ phướn,… cùng qui cách, kích thước, màu sắc phải được thông qua bằng văn bản gửi trước cho Trung tâm Văn hoá Quận 1.

   2. Về hình thức:    Áp dụng một hoặc các hình thức sau đây tuỳ theo qui mô chương trình đối tác, khách hàng.


Stt
Nội dung
Kích thước
Số lượng
Vị trí treo
1
Bandroll
1,2m x 12m
01
Tiền sảnh
2
Pano (hiflex căng khung)
2,65m x 4,5m
01
Tiền sảnh
3
Bandroll
4m x 7m
04
Mặt tiền Nhà hát
4
Pano (hiflex căng khung)
4m x 7m
04
Mặt tiền Nhà hát
5
Pano (hiflex căng khung)
1,4m x 12m
01
Mặt tiền Nhà hát
6
Pano (hiflex căng khung)
2m x 3m
02
Mặt tiền đường MĐC
7
Pano (hiflex căng khung)
2m x 3m
01
Mặt tiền đường MĐC
8
Phướn treo tuyến đường
0,8m x 2,2m
Theo yêu cầu
Mặt tiền đường MĐC
9
Pano (hiflex căng khung)
4,15m x 4,6m
01
Tiền sảnh
10
Phướn
1m x 4,5m
02
Tiền sảnh
11
Pano (hiflex căng khung)
2,5m x 6,1m
01
Tiền sảnh Nhà hát
12
Phướn
0,8m x 2,2m
02
Tiền sảnh Nhà hát
13
Bandroll treo tuyến đường
1m x 6m
Theo yêu cầu
Các tuyến đường

001.jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg

005.jpg

006.jpg

007.jpg


3. Thời gian treo:
   - Các đơn vị được treo bandroll trước khi tổ chức chương trình 01 ngày. Nếu lịch hoạt động của đơn vị trống có thể treo trước 03 ngày hoặc 01 tuần.

   - Ngoài ra, các hình thức quảng cáo trên các tuyến đường của Thành phố hoặc Quận phải xin giấy phép của ngành chức năng theo qui định.

   Rất mong quý khách hàng thực hiện đúng các qui định quảng cáo tại chỗ nêu trên.

Video
Thư viện hình ảnh
Dành cho quảng cáo