Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

18/06/2018 7:39:11 SA
Ngày 18/6/2018, trong buổi sinh hoạt chào cờ định kỳ tại Trung tâm Văn hóa Quận 1, bộ phận kỹ thuật đã kể câu chuyện “Bài học về sự tiết kiệm”. Câu chuyện nhắc nhở chúng ta phải biết tự nhìn lại mình, phải sống giản dị, chân thật và tiết kiệm, bản thân phải ra sức phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, đấu tranh chống lại lối tham ô lãng phí. Phải biết tiết kiệm từ cái nhỏ đến cái lớn, không xa xỉ, hoang phí, bừa bãi, phô trương, hình thức. Biết cân đối, chi tiêu có kế hoạch, có tính toán, xem xét đầy đủ các yếu tố, nhằm giảm bớt hao phí trong quy trình sản xuất, trong hoạt động nhưng vẫn đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.  

20180618_074221--1-.jpg


         Tiếp đó, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 Nguyễn Trí Đức triển khai chỉ đạo một số nội dung thực hiện công tác trọng tâm trong tháng; văn bản số 1301/UBND-NV, ngày 14 tháng 6 năm 2018 của UBND Quận 1 về triển khai thực hiện Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ; đồng chí nhấn mạnh đến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đúng theo tinh thần của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị và việc rèn luyện thân thể của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đúng theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về “tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” (Nghị quyết số 20-NQ/TW).

Xuân Phúc

          

Video
Thư viện hình ảnh
Dành cho quảng cáo