Chương trình sinh hoạt chào cờ định kỳ

Chương trình sinh hoạt chào cờ định kỳ

21/05/2018 3:56:43 SA
Ngày 21/5/2018, Trung tâm Văn hóa Quận 1 đã tổ chức chương trình sinh hoạt chào cờ định kỳ với các nội dung: Anh Trần Lang Giao - đại diện Bộ phận Nhà hát kể câu chuyện về “Chiếc ba lô”, câu chuyện đã nhấn mạnh tiêu chí chung của đơn vị: “Một người làm nhiều việc, một việc nhiều người làm lấy chuyên môn làm nòng cốt”. Công việc dù có khó khăn đến đâu, nhưng chúng ta biết đoàn kết, biết chia sẻ thì sẽ thành công.  

Tin-Chao-co-ngay-21-5--1-.jpg


         Trong chương trình, đồng chí Nguyễn Trí Đức - Quận ủy viên, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 triển khai một số công tác trọng tâm thực hiện trong tháng. Đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo kế hoạch số 113/KH-UBND, ngày 17/4/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 1 và Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/4/2012 của Ban Bí thư Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Xuân Phúc

Video
Thư viện hình ảnh
Dành cho quảng cáo