Trung tâm Văn hóa Quận 1: Xây dựng đội ngũ CB.CNV thân thiện, trách nhiệm, biết chia sẻ

Trung tâm Văn hóa Quận 1: Xây dựng đội ngũ CB.CNV thân thiện, trách nhiệm, biết chia sẻ

08/02/2018 4:16:19 SA
Ngày 8/2/2018, Chi bộ Trung tâm Văn hóa Quận 1 tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 cho toàn thể đảng viên, công nhân viên đơn vị tham dự.  
-----------------------

     Ngày 8/2/2018, Chi bộ Trung tâm Văn hóa Quận 1 tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 cho toàn thể đảng viên, công nhân viên đơn vị tham dự.

soket05ttvhq1--1-.jpg

     Năm 2017, Chi bộ Trung tâm Văn hóa Quận 1 thường xuyên quán triệt các nội dung, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong các buổi sinh hoạt tổ đảng và chi bộ. Xác định vai trò gương mẫu của người đứng đầu; thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên; 100% đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị 05; tổ chức 01 buổi tuyên truyền, giới thiệu sách và các tác phẩm của Bác. Hướng dẫn truy cập Thư viện sách điện tử về Chủ tịch Hồ Chí Minh…

     Đơn vị đã gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 cụ thể như: thường xuyên kiểm tra thực thi công vụ; thực hiện nội dung đột phá theo Chỉ thị 05 về xây dựng đội ngũ CB.CNV thân thiện, trách nhiệm, biết chia sẻ. Quy hoạch cải tạo đơn vị theo hướng văn minh - hiện đại - thân thiện - chuyên môn hóa cao; tổ chức cho 55 CB.CNV đơn vị tham gia học tập 2 tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc” và “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Bác Hồ; tổ chức 02 đợt sinh hoạt chuyên đề cho 50 đảng viên tham dự; 100% đảng viên, người lao động tham gia xây dựng kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;…

     Với sự cố gắng vượt bậc, năm 2017 Chi bộ Trung tâm Văn hóa Quận 1 được xếp loại Trong sạch, vững mạnh, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và 01 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
T.H

Video
Thư viện hình ảnh
Dành cho quảng cáo