Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Văn hóa Quận 1

Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Văn hóa Quận 1

29/09/2017 6:52:01 SA
Ngày 28/9/2017, Trung tâm Văn hóa Quận 1 tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở nhiệm kì 2017 - 2022 với sự tham dự Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận 1 Trương Thị Mỹ Dung, Ban giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 cùng 61 công đoàn viên đơn vị.  
-------------------------

     Ngày 28/9/2017, Trung tâm Văn hóa Quận 1 tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở nhiệm kì 2017 - 2022 với sự tham dự Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận 1 Trương Thị Mỹ Dung, Ban giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 cùng 61 công đoàn viên đơn vị. 

daihoittvh--2---1-.jpg

     Trong nhiệm kì qua, Công đoàn cơ sở Trung tâm Văn hóa Quận 1 tập trung hoạt động theo phương châm “Tập trung dân chủ”, tham gia các phong trào do đơn vị và Liên đoàn Lao động Quận 1 tổ chức: phong trào thi đua yêu nước thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng danh hiệu “Đơn vị văn hóa” 6 năm liên tục, nhiều năm liền được công nhận “Công đoàn Vững mạnh xuất sắc”; 100% công nhân viên chức được phổ biến, học tập quán triệt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước; 100% nhân viên của đơn vị đứng vào hàng ngũ công đoàn. 
Công đoàn tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, quản lý đơn vị như: Đề xuất thực hiện chế độ thi đua khen thưởng, bảo hiểm xã hội, trợ cấp khó khăn; tổ chức thăm hỏi cán bộ, công nhân viên đau ốm. Phối hợp Liên đoàn Lao động Quận tổ chức chương trình “Giai điệu tháng 5” gây quỹ chăm lo cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn; vận động 50 lượt đoàn viên công đoàn tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, quản lý nhà nước, pháp luật, văn hóa, trung cấp chính trị, trung cấp hành chính…

daihoittvh--1-.jpg

     Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt truyền thống nhân các ngày lễ lớn: Ngày thành lập Đảng 3/2; Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; Ngày Giải phóng miền Nam 30/4; Ngày thành lập Công đoàn 28/7… Nhiệm kì qua, Công đoàn cơ sở đã giới thiệu 5 công đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng, vận động 100% nữ đoàn viên công đoàn tham gia phong trào phụ nữ 2 giỏi “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, cấp 130 lượt giấy công nhận danh hiệu “Phụ nữ 2 giỏi”.
Đại hội đã bầu ra 7 ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trung tâm Văn hóa Quận 1 nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

L.T

Video
Thư viện hình ảnh
Dành cho quảng cáo